Triarthron maerkelii Märkel, 1840

Taxonomy: Polyphaga > Staphylinoidea > Leiodidae > Triarthron > Triarthron maerkelii

Description

Distribution (may take a minute to appear)