Tournotaris bimaculata (Fabricius, 1787)

Taxonomy: Polyphaga > Curculionoidea > Erirhinidae > Tournotaris > Tournotaris bimaculata

Distribution (may take a minute to appear)