Tetartopeus terminatus Gravenhorst, 1802

Taxonomy: Polyphaga > Staphylinoidea > Staphylinidae > Tetartopeus > Tetartopeus terminatus

Images

Tetartopeus terminatus

Distribution (may take a minute to appear)