Tetartopeus angustatus Boisduval & Lacordaire, 1835

Taxonomy: Polyphaga > Staphylinoidea > Staphylinidae > Tetartopeus > Tetartopeus angustatus

Distribution (may take a minute to appear)