Strigocis bicornis (Mellié, 1849)

Taxonomy: Polyphaga > Tenebrionoidea > Ciidae > Strigocis > Strigocis bicornis

Images

Strigocis bicornis

Description

Distribution (may take a minute to appear)