Stilbus testaceus (Panzer, 1796)

Taxonomy: Polyphaga > Cucujoidea > Phalacridae > Stilbus > Stilbus testaceus

Images

Stilbus testaceus

Description

Distribution (may take a minute to appear)