Stilbus atomarius (Linnaeus, 1767)

Taxonomy: Polyphaga > Cucujoidea > Phalacridae > Stilbus > Stilbus atomarius

Images

Stilbus atomarius

Description

Distribution (may take a minute to appear)