Selatosomus aeneus (Linnaeus, 1758)

Taxonomy: Polyphaga > Elateroidea > Elateridae > Selatosomus > Selatosomus aeneus

Images

Selatosomus aeneus in grass
Selatosomus aeneus

Description

Distribution (may take a minute to appear)