Scopaeus minutus Erichson, 1840

Taxonomy: Polyphaga > Staphylinoidea > Staphylinidae > Scopaeus > Scopaeus minutus

Images

Scopaeus minutus

Description

Distribution (may take a minute to appear)