Schizotus pectinicornis (Linnaeus, 1758)

Taxonomy: Polyphaga > Tenebrionoidea > Pyrochroidae > Schizotus > Schizotus pectinicornis

Common name: 

Scarce Cardinal Beetle

Images

Schizotus pectinicornis

Description

Distribution (may take a minute to appear)