Parabathyscia wollastoni (Janson, E.W., 1857)

Taxonomy: Polyphaga > Staphylinoidea > Leiodidae > Parabathyscia > Parabathyscia wollastoni

Description

Distribution (may take a minute to appear)