Pachyatheta cribrata (Kraatz, 1856)

Taxonomy: Polyphaga > Staphylinoidea > Staphylinidae > Pachyatheta > Pachyatheta cribrata

Description

Distribution (may take a minute to appear)