Oxytelus piceus (Linnaeus, 1767)

Taxonomy: Polyphaga > Staphylinoidea > Staphylinidae > Oxytelus > Oxytelus piceus

Images

Oxytelus piceus

Description

Distribution (may take a minute to appear)