Oxyomus sylvestris (Scopoli, 1763)

Taxonomy: Polyphaga > Scarabaeoidea > Scarabaeidae > Oxyomus > Oxyomus sylvestris

Images

Oxyomus sylvestris
Oxyomus sylvestris
Oxyomus sylvestris

Description

Distribution (may take a minute to appear)