Olibrus pygmaeus (Sturm, 1807)

Taxonomy: Polyphaga > Cucujoidea > Phalacridae > Olibrus > Olibrus pygmaeus

Images

Olibrus pygmaeus

Description

Distribution (may take a minute to appear)