Necrodes littoralis (Linnaeus, 1758)

Taxonomy: Polyphaga > Staphylinoidea > Silphidae > Necrodes > Necrodes littoralis

Common name: 

Shore Sexton Beetle

Images

Necrodes littoralis
Necrodes littoralis

Distribution (may take a minute to appear)