Melasis buprestoides (Linnaeus, 1761)

Taxonomy: Polyphaga > Elateroidea > Eucnemidae > Melasis > Melasis buprestoides

Images

Melasis buprestoides
Melasis buprestoides

Description

Distribution (may take a minute to appear)