Leiodes triepkii (Schmidt, W.L.E., 1841)

Taxonomy: Polyphaga > Staphylinoidea > Leiodidae > Leiodes > Leiodes triepkii

Images

Leiodes triepkii

Description

Distribution (may take a minute to appear)