Leiodes strigipennis Daffner, 1983

Taxonomy: Polyphaga > Staphylinoidea > Leiodidae > Leiodes > Leiodes strigipennis

Images

Leiodes strigipennis

Description

Distribution (may take a minute to appear)