Leiodes lunicollis (Rye, 1872)

Taxonomy: Polyphaga > Staphylinoidea > Leiodidae > Leiodes > Leiodes lunicollis

Images

Leiodes lunicollis

Description

Distribution (may take a minute to appear)