Leiodes longipes (Schmidt, W.L.E., 1841)

Taxonomy: Polyphaga > Staphylinoidea > Leiodidae > Leiodes > Leiodes longipes

Images

Leiodes longipes

Description

Distribution (may take a minute to appear)