Ischnosoma splendidum (Gravenhorst, 1806)

Taxonomy: Polyphaga > Staphylinoidea > Staphylinidae > Ischnosoma > Ischnosoma splendidum

Description

Distribution (may take a minute to appear)