Hypebaeus flavipes (Fabricius, 1787)

Taxonomy: Polyphaga > Cleroidea > Malachiidae > Hypebaeus > Hypebaeus flavipes

Common name: 

Moccas Beetle

Images

Hypebaeus flavipes
Hypebaeus flavipes

Description

Distribution (may take a minute to appear)