Exapion fuscirostre (Fabricius, 1775)

Taxonomy: Polyphaga > Curculionoidea > Apionidae > Exapion > Exapion > Exapion fuscirostre

Description

Distribution (may take a minute to appear)