Eutrichapion punctigerum (Paykull, 1792)

Taxonomy: Polyphaga > Curculionoidea > Apionidae > Eutrichapion > Psilocalymma > Eutrichapion punctigerum

Description

Distribution (may take a minute to appear)