Eusphalerum sorbicola (Kangas, 1941)

Taxonomy: Polyphaga > Staphylinoidea > Staphylinidae > Eusphalerum > Eusphalerum sorbicola

Description

Distribution (may take a minute to appear)