Euryptilium saxonicum (Gillmeister, 1845)

Taxonomy: Polyphaga > Staphylinoidea > Ptiliidae > Euryptilium > Euryptilium saxonicum

Description

Distribution (may take a minute to appear)