Euconnus fimetarius (Chaudoir, 1845)

Taxonomy: Polyphaga > Staphylinoidea > Staphylinidae > Euconnus > Euconnus > Euconnus fimetarius

Images

Euconnus fimetarius

Description

Distribution (may take a minute to appear)