Dimetrota atramentaria (Gyllenhal, 1810)

Taxonomy: Polyphaga > Staphylinoidea > Staphylinidae > Dimetrota > Dimetrota atramentaria

Images

Dimetrota atramentaria

Description

Distribution (may take a minute to appear)