Dimetrota aeneipennis (Thomson, C.G., 1856)

Taxonomy: Polyphaga > Staphylinoidea > Staphylinidae > Dimetrota > Dimetrota aeneipennis

Images

Dimetrota aeneipennis

Description

Distribution (may take a minute to appear)