Dalotia coriaria (Kraatz, 1856)

Taxonomy: Polyphaga > Staphylinoidea > Staphylinidae > Dalotia > Dalotia coriaria

Images

Dalotia coriaria

Description

Distribution (may take a minute to appear)