Ceratapion gibbirostre (Gyllenhal, 1813)

Taxonomy: Polyphaga > Curculionoidea > Apionidae > Ceratapion > Ceratapion > Ceratapion gibbirostre

Description

Distribution (may take a minute to appear)