Brachypterolus antirrhini (Murray, 1864)

Taxonomy: Polyphaga > Cucujoidea > Kateretidae > Brachypterolus > Brachypterolus antirrhini

Description

Distribution (may take a minute to appear)