Atholus duodecimstriatus (Schrank, 1781)

Taxonomy: Polyphaga > Hydrophiloidea > Histeridae > Atholus > Atholus duodecimstriatus

Description

Distribution (may take a minute to appear)