Atheta procera (Kraatz, 1856)

Taxonomy: Polyphaga > Staphylinoidea > Staphylinidae > Atheta > Atheta procera

Description

Articles

Denton, M.L. (2005). Atheta procera Kraatz (Staphylinidae) rediscovered. The Coleopterist 14(2): 88.

Distribution (may take a minute to appear)