Atheta oblita (Erichson, 1839)

Taxonomy: Polyphaga > Staphylinoidea > Staphylinidae > Atheta > Atheta oblita

Images

Atheta oblita

Description

Distribution (may take a minute to appear)