Atheta euryptera (Stephens, 1832)

Taxonomy: Polyphaga > Staphylinoidea > Staphylinidae > Atheta > Atheta euryptera

Images

Atheta euryptera

Description

Distribution (may take a minute to appear)