Atheta britanniae (Bernhauer & Scheerpeltz, 1926)

Taxonomy: Polyphaga > Staphylinoidea > Staphylinidae > Atheta > Atheta britanniae

Images

Atheta britanniae

Description

Distribution (may take a minute to appear)