Agonum ericeti (Panzer, 1809)

Taxonomy: Adephaga > Carabidae > Agonum > Agonum > Agonum ericeti

Images

Agonum ericeti
Agonum ericeti

Description

Distribution (may take a minute to appear)