Agabus sturmii (Gyllenhal in Schönherr, 1808)

Taxonomy: Adephaga > Dytiscidae > Agabus > Acatodes > Agabus sturmii

Images

Agabus sturmii

Description

Distribution (may take a minute to appear)