Agabus striolatus (Gyllenhal, 1808)

Taxonomy: Adephaga > Dytiscidae > Agabus > Gaurodytes > Agabus striolatus

Images

Agabus striolatus

Description

Distribution (may take a minute to appear)